UNIFORMES

Tot imatge transmet una informació

Quan escollim i dissenyem el vestuari, complements i uniformes del personal, AB Grupo cuida tots els aspectes i detalls amb la finalitat d'aconseguir una presència impecable de la seva marca.

Opcions de complements

-Personalització dels uniformes amb el logo de la seva marca

-Dissenys especials, corporatius, brodats,etc.