Seguretat:

-La seva millor tranquil-litat.Una protecció garantida i perceptible en el temps i en el lloc del seu esdeveniment