HOSTESSES

La varietat així com la complexitat dels esdeveniments exigeix perfils professionals molt especialitzats
El nostre personal AB Grupo es la garantia d'èxit en el esdeveniment
Un personal seleccionat per un equip de professionals atenent a les seves habilitats i aptituds.Hostessa de congrés i convencions

Atenció al públic amb capacitat de traslladar informació, secretaria tècnica, premsa, atenció a ponents, atenció de sales, gestió assistents, idiomes, etc.

Hostessa de protocol

Coneixement del protocol intern basat en la jerarquia de les autoritats. Enllaç entre les autoritats del acte, cap de protocol i les personalitats.

Hostessa de transfers

Assistència en desplaçaments a aeroports, hotels, visites, sopars, etc.

Hostessa de fira

Assistència a l’àrea d’exposició comercial, informació sobre l’expositor, entrega de documentació.

Hostessa d'imatge i models

Garantia d’imatge de la marca, producte, servei, actes comercials, empresarials i organitzatius.

Hostessa RRPP

Atenció en diferents tipus d’actes, socials, culturals i esportius, recepció i presentació de convidats. Orientació als assistents segons el tipus d’acte, distribució dels obsequis, suport a la entrega de premis, etc.

Hostessa Promoció Comercial

Suport a les activitats de venda d’un determinat servei o producte